Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Xây dựng vùng sản xuất quýt bền vững theo hướng VietGap
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu rau quả
Chủ nhiệm dự án / đề tài TS. Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện trưởng
Thời gian bắt đầu Năm 2016
Thời gian kết thúc Năm
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu

Ứng dụng quy trình, kỹ thuật ViệtGAP trong canh tác và sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quýt, tạo ra vùng sản xuất bền vững cho sản phẩm quýt tỉnh Bắc Kạn.

Tóm tắt

1 Điều tra, khảo sát chọn hộ tham gia mô hình
2 Tập huấn, chuyển giao công nghệ cho cán bộ, người dân theo hướng ViệtGAP;
3 Xây dựng mô hình sản xuất theo hướng VietGAP (Thâm canh tăng năng suất, quản lý dịch hại, Bảo quản quýt).

Xếp loại Khá
Sign In