Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Nghiên cứu phát triển trồng dược liệu tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Chủ nhiệm dự án / đề tài GS.TS Nguyễn Thế Đặng
Thời gian bắt đầu Năm 2016
Thời gian kết thúc Năm
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu

1. Xác định được một số vùng trồng dược liệu của tỉnh Bắc Kạn.

2. Xây dựng được mô hình trồng, chế biến dược liệu quý của Bắc Kạn, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

3.  Góp phần khai thác có  hiệu quả tiềm năng dược liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tóm tắt

1. Xác định cây dược liệu đặc thù của Bắc Kạn có khả năng sản xuất hàng hóa.

2. Xác định được vùng trồng phù hợp

3. Xây dựng mô hình trồng từ 3-4 loại cây dược liệu.

4. Mô hình  chế biến , tiêu thụ dược liệu.

Xếp loại
Sign In