Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển một số loại lan rừng quý, có giá trị kinh tế tại tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì rung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài Th.S Đào Thanh Tùng
Thời gian bắt đầu Năm 2016
Thời gian kết thúc Năm 2018
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu

Điều tra, thu thập và phát triển được một số loài lan rừng quý tại tỉnh Bắc Kạn.

 

 

 


Tóm tắt

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đề tài triển khai thực hiện 04 nội dung: Điều tra, thu thập và lưu giữ một số giống lan quý tại Bắc Kạn; nhân giống một số loài lan; xây dựng và sửa chữa vườn lưu giữ bảo tồn và giới thiệu sản phẩm; thăm quan học tập tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên)

Xếp loại Khá
Sign In