Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
Dự án - Đề tài khoa học Bắc Kạn
STTTên ĐT/dự ánCQ chủ trìCN đề tàiNăm THKinh phí
1Đề tài Định hướng và những biện pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóaUBND huyện Bạch ThôngÔng Hà Hữu Nghị - Chủ tịch UBND huyệnNăm 1998127.300.000 VNĐ
2Đề tài Sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc kạnHuyện ủy Na RìÔng Triệu Thiệm Cao - Bí thư Huyện ủyNăm 1998137.000.000 VNĐ
3Đề tài Đánh giá hiện trạng và xây dựng giải pháp phát triển dịch vụ thương mại miền núi và vùng cao tỉnh Bắc KạnSở Thương mại và Du lịch Bắc KạnÔng Nguyễn Hữu Sơn - Giám đốc SởNăm 199876.500.000 VNĐ
4Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm phục hồi rừng sau nương rẫy ở tỉnh Bắc KạnSở Nông nghiệp và PTNT Bắc KạnKỹ sư Phạm Ngọc Thường - Phó Phòng Kỹ thuật lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc KạnNăm 199863.390.000 VNĐ
5Đề tài Hoạt động văn hóa - Thông tin thể thao cơ sở trên địa bàn vùng cao miền núi tỉnh Bắc KạnSở Văn hóa - Thông tin thể thao Bắc KạnBà Tô Thị Mai - Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin thể thao Bắc KạnNăm 1998104.000.000 VNĐ
6Đề tài Nghiên cứu, xây dựng giải pháp, phương án đền bù giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trong quy hoạch phát triển thị xã Bắc KạnSở Địa chính Bắc KạnÔng Lưu Đình Tông - Giám đốc SởNăm 199848.600.000 VNĐ
7Đề tài Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổ chức phân cấp quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc KạnSở Tài chính - Vật giá Bắc KạnÔng Dương Ngọc Quyến - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Bắc KạnNăm 199898.300.000 VNĐ
8Đề tài Nghiên cứu giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng có hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của tỉnh Bắc KạnTrường Chính trị tỉnh Bắc KạnÔng Hoàng Hữu Quý - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnhNăm 1998128.470.000 VNĐ
9Đề tài Điều tra, chỉnh lý, tổng hợp bản đồ đất, thổ nhưỡng tỉnh Bắc KạnSở Nông nghiệp - PTNT Bắc KạnKỹ sư Tô Chí Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc KạnNăm 199850.300.000 VNĐ
10Đề tài Điều tra thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý - cán bộ kỹ thuật, nghiệm vụ trong cơ quan Nhà nước và cơ sở xã, phường nhằm tìm biện pháp kiện toàn cán bộ, phục vụ công cuộc đổi mới của tỉnh Bắc KạnBan Tổ chức chính quyền tỉnh Bắc KạnÔng Chu Văn Nguậy - Trưởng banNăm 1998189.000.000 VNĐ
11Cải tiến tổ chức bộ máy Đảng trong các ngành khối khoa giáo tỉnh Bắc KạnBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc KạnÔng Đồng Văn ChèNăm 199825.000.000 VNĐ
12Dự án Điều tra, tổng hợp, đánh giá tiềm năng một số khoáng sản trọng tâm (chì, kẽm, vàng) ở những điểm đã được nhà nước cho phép khai thác tận thu, phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc KạnSở Công nghiệp - KHCNMT Bắc KạnKỹ sư Nông Minh Đồng -Năm 1998300.000.000 VNĐ
13Đề tài Nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý GISSở Công nghiệp - KHCNMT Bắc KạnKỹ sư Nông Minh Đồng -Năm 1998250.000.000 VNĐ
Sign In