Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

992785288

Người là Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, chính trị gia thiên tài mà còn là một nhà đạo đức chân chính bởi Người không ngừng tự tu...

Chỉ thị về tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại huyện Ngân Sơn đầu tháng 3/2019. Ngày 12/4/2019, huyện Ngân Sơn đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5/2019 đến nay, dịch tả lợn bùng...

Bắc Kạn luôn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 16/5/2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo...

Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao

Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 32 bậc so với năm 2017 và năm trong nhóm trung...

Bắc Kạn chủ động phòng chống thiên tai năm 2019

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 với phương châm “Chủ động phòng tránh...

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 -...

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 -...

Xem tiếp

Bắc Kạn luôn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 16/5/2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và 12 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn...

Xem tiếp

Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Theo nội dung Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ...

Xem tiếp

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình...

Ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 252/KH-UBND thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình...

Xem tiếp

 ‭(Hidden)‬ HTML Form Web Part ‭[3]‬

Sign In