Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

993058829

Thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

Theo Công văn số 4543/UBND-VXNV ngày 15/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Ngày 16/8/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng...

Bắc Kạn đảm bảo an ninh lương thực gắn với hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển, sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo bảo an ninh lương thực...

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã có những thay đổi đáng kể, trong đó cảnh quan môi trường được...

Tự hào về mùa thu Cách mạng

Mỗi độ mùa thu Tháng Tám, người dân Việt Nam lại tự hào khi nhớ về ngày tháng lịch sử (19/8/1945). Mùa thu năm ấy, cả dân tộc Việt Nam muôn người như một đã nhất tề đứng lên chống...

Bắc Kạn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Ngày 16/8/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội...

Xem tiếp

Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi của các xã, phường, thị trấn tăng từ 70% (năm 2014) đến nay duy trì ở mức 100% là kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn...

Xem tiếp

Bắc Kạn có 64 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông

Tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính gồm 07 huyện, 01 thành phố với 110 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 64 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông.

Xem tiếp

Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ I

Nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh thiên nhiên, con người, tiềm năng di sản văn hóa, thể thao của các dân tộc phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2019.

Xem tiếp

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc...

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc...

Xem tiếp

Huyện Ngân Sơn: Tín dụng chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã...

05 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần đắc lực thực hiện các chương trình trọng điểm như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Đồng thời, qua đó, nhiều mô hình, cách làm hay được phát huy, nhân rộng, giúp người dân vươn lên có cuộc sống ổn...

Xem tiếp

Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhờ đó, một số nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm, tìm hiểu và đầu tư vào Bắc Kạn. Tuy nhiên, so với tiềm năng và thế mạnh, Bắc Kạn cần những giải pháp hiệu quả hơn nữa để thu hút đầu tư, nhất là đối với các hoạt động xúc tiến đầu...

Xem tiếp

 ‭(Hidden)‬ HTML Form Web Part ‭[3]‬

Sign In