PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đến hết tháng 6 năm 2020 cả tỉnh có hơn 214 nghìn lao động
Tính đến hết 30/6/2020, cả tỉnh có hơn 214 nghìn lao động chiếm hơn 67% dân số toàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó có gần 212 nghìn lao động đang làm việc, gồm: 145,2 nghìn lao động đang làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp, chiếm 68,5%; 24,6 nghìn lao động đang làm việc trong khu vực công nghiệp - xây dựng, chiếm 11,6% và có 42,1 nghìn lao động đang làm việc trong khu vực dịch vụ, chiếm 19,9%.


Công nhân tại xưởng sản xuất của HTX Nông nghiệp Tân Thành (Bắc Kạn)

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến thị trường lao động, sản xuất kinh doanh suy giảm đã trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh nhất là trong ngành công nghiệp – xây dựng và thương mại dịch vụ. Đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh cả tỉnh có 200 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, có 600 lao động bị ngừng việc; 600 lao động thất nghiệp đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã có 447 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với hơn 5,4 tỷ đồng.

Để hỗ trợ lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương rà soát, xây dựng và thẩm định danh sách hỗ trợ, đến thời điểm hiện nay đã hỗ trợ cho 138 lao động nghỉ việc không lương với số kinh phí hỗ trợ 248,4 triệu đồng, hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 170 người lao động; hỗ trợ 04 lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm với kinh phí 4 triệu đồng. 

Với cơ cấu dân số trẻ, lực lượng lao động đông, cùng với công tác đầu tư nâng cao chất lượng nguồn lao động đạt được hiệu quả lớn đây sẽ là đòn bẩy để tỉnh Bắc Kạn phát triển, tăng trưởng kinh tế xã hội./.

Hà Hồng