PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ 1/8 - 5/8/2022
Trong tuần, từ 1/8 - 5/8/2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh họp phiên tháng 7

Sáng 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 7.

Các đại biểu dự Phiên họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022. Cùng với việc thống nhất đánh giá những kết quả quan trọng đã đạt được, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm các nguyên nhân dẫn tới kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 còn thấp so với cả nước (5,11%/6,42%) và các tỉnh trong khu vực; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp (22,6%); du lịch phát triển còn chậm, mới đạt 42,8% kế hoạch…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu rà soát, có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tập trung thúc đẩy, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong năm 2022 các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án lớn, có ý nghĩa lan tỏa. Tập trung triển khai các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ mùa và chuẩn bị phương án sản xuất vụ đông năm 2022; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn các dự án. Phấn đấu đến ngày 30/9/2022, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt tối thiểu 60% và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022 - 2023; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống các loại dịch bệnh; tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch nhằm tăng số lượt khách du lịch và tăng doanh thu từ du lịch hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 mở rộng

Chiều 2/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 mở rộng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tham dự Phiên họp.

Các đại biểu dự Phiên họp đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm về Kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cùng với đó là tiến hành thảo luận, thống nhất thời gian, nội dung Kỳ họp thứ mười (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X. Dự kiến Kỳ họp thứ mười sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2022. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua một số tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình thuộc các lĩnh vực đầu tư công; về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thời gian và chất lượng các tờ trình, báo cáo. Trong đó lưu ý ngành chuyên môn xem xét, nghiên cứu về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ sao cho phù hợp với thực tế địa phương tại các tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng...

Lễ công bố thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020

Chiều 3/8, Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn, các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM thời gian qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM theo chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đề ra. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện Chương trình; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng NTM; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn. Thực hiện có hiệu quả chủ trương Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng àm với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM có tầm nhìn dài hạn gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch; đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên cơ sở khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có; tập trung huy động nguồn lực tổng hợp để tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Nông Thượng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm

Sáng 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và dự thảo Bộ tiêu chí chấm điểm Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị bám sát những nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, đẩy nhanh các nhiệm vụ còn chậm; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo tại Kế hoạch 431/KH-UBND ngày 7/7/2022 của UBND tỉnh. Các đơn vị tiếp tục tham mưu và ban hành các văn bản QPPL đảm bảo đúng nội dung, quy trình luật định; tiếp tục hoàn thiện các TTHC, nhất là TTHC về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ; tiếp tục thực hiện rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định, đẩy nhanh việc tuyển dụng công chức, viên chức...

***

Cũng trong tuần, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh tiếp xúc cử tri tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang tiếp xúc cử tri tại các xã Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Quân Hà (Bạch Thông).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tham dự Hội thảo góp ý Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022…/.

Bích Huệ (tổng hợp)