PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam; Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm… là những văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3458/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Văn bản số 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020 của Bộ NN&PTNT.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản bản số 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3486/UBND-GTCNXD về việc thực hiện Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tổ chức thực hiện quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan khi có hiệu lực thi hành đảm bảo đúng quy định.

Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam

Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3495/UBND-VXNV về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020.

Kế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2020

Ngày 23/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn năm 2020 ký ban hành Kế hoạch số 350/KH-BCĐ về việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường tổ chức hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư để qua đó thu hút, tập hợp thiếu nhi tham gia các phong trào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

 Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3514/UBND-GTCNXD. Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 4488/BCT-CT ngày 22/6/2020 của Bộ Công Thương về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu, thời gian quy định.

Đôn đốc tiến độ sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất một số đơn vị trên địa bàn thành phố

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3533/UBND-GTCNXD về việc đôn đốc tiến độ sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất một số đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế; UBND thành phố Bắc Kạn; Chi cục dân số- KHHGĐ, Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh, Thư viện tỉnh, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm văn hóa tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai các bước công việc theo đúng tiến độ tại Biểu kế hoạch kèm Văn bản số 2133/UBND-GTCNXD ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh; Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật, rà soát, tổng hợp báo cáo hàng tuần với UBND tỉnh về tiến độ thực hiện từng đơn vị.

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3556/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 56/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; giao Sở Tài chính chủ động tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền.

Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3479/UBND-VXNV về việc tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3566/UBND-VXNV về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị tại Báo cáo số 953/BC-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế về việc tổng kết thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020; Giao Sở Y tế làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND. Tại Quyết định, công bố 06 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3585/UBND-GTCNXD về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 5001/VPCP-CN ngày 22/6/2020.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao các đơn vị: Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao và lĩnh vực phụ trách nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 5001/VPCP-CN ngày 22/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh./. 

Lý Hiếu (Tổng hợp)