PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 26/4 - 30/4/2021
Ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025; Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2021 - 2022… là những văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 26/4 - 30/4/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân đạt 11,5%/năm; xuất, nhập khẩu tăng trưởng bình quân 10%/năm.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung như tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá; tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài; tổ chức đoàn khảo sát thị trường mới, giao dịch thương mại; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại…

Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Ngày 27/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi, địa bàn quản lý, trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tuỳ mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương) và Nhân dân không đi đến những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh Covid-19 và các tỉnh, thành phố khu vực biên giới Tây Nam nước ta nếu không thật sự cần thiết…

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

“Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật”... là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người; đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; truy tố và xét xử tội phạm mua bán người; tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người...

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2021 - 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2021 - 2022 tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27/4/2021.

Theo Kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Kạn là 04 lớp, 140 học sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Bắc Kạn 06 lớp, không quá 180 học sinh, gồm: 01 lớp chuyên Toán không quá 30 học sinh; 01 lớp chuyên Ngữ văn không quá 30 học sinh; 01 lớp chuyên Tiếng Anh không quá 30 học sinh; 01 lớp chuyên Vật lí không quá 30 học sinh; 01 lớp chuyên Hoá học, Sinh học không quá 30 học sinh (trong đó chuyên Hoá học 15 học sinh; chuyên Sinh học 15 học sinh); 01 lớp chuyên Lịch sử, Địa lí không quá 30 học sinh (trong đó chuyên Lịch sử 15 học sinh; chuyên Địa lí 15 học sinh).

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025

“Công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục, thống nhất và đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với đặc thù từng nhóm dân cư và người lao động, đặc điểm văn hoá vùng miền; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm” - Đó là yêu cầu tại Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2025 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 28/4/2021.

Theo đó, hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng tuyên truyền làm trung tâm, chú trọng đến nhóm lao động phi chính thức khu vực thành thị, lao động khu vực nông thôn, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu thực hiện BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.../.

Thu Cúc (tổng hợp)