PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình dự Diễn đàn kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)
Chiều 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn đàn kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) với chủ đề “Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đến dự Diễn đàn, chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Diễn đàn

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). Tại đây, Bác dặn dò “Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của Nhân dân…”. Từ dấu mốc lịch sử đó, Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013 đã quy định ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ mà còn là cơ hội để chính họ báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về khoa học công nghệ, quan tâm đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đồng thời động viên, khích lệ và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học của thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của nền khoa học công nghệ cả nước nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Điệp khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Điệp bày tỏ mong muốn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp, những kinh nghiệm, giải pháp quý báu để ngành Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn thiện, tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đưa khoa học công nghệ thực sự tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững đối với tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo đề dẫn Diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Hải khẳng định, nhìn lại chặng đường đã qua, ngành Khoa học và Công nghệ mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực thực hiện và đạt được một số thành tựu quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP của tỉnh ở mức 45,41% trong giai đoạn 2016 - 2020 (tương đương mức trung bình trung toàn quốc); Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của ngành từ vị trí 15 đã nâng cao dần lên vị trí thứ 3 toàn tỉnh; Chỉ số cải cách hành chính (PAR) từ vị trí số 13 đã liên tục trong top 6 các đơn vị sở, ngành trong những năm gần đây; mức độ chính quyền điện tử, chuyển đổi số (DTI) từ vị trí thứ 17 nâng dần xếp hạng ở vị trí thứ 5 toàn tỉnh năm 2020 - 2021. Những số liệu đó thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm lớn trong công tác tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ, sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các viện, trường đại học và sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn.

Trong thời gian tới, ngành Khoa học và Công nghệ sẽ chủ động tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo để phát triển những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Bắc Kạn.

Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh về những thành tựu của ngành Khoa học và Công nghệ thời gian qua; việc ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; những khó khăn, vướng mắc trong chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống; những giải pháp để khoa học công nghệ phát triển xứng tầm với tiềm năng…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Diễn đàn

Đến dự và phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được, những đóng góp quan trọng của Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, của các nhà khoa học, thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá, những năm qua, các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương, giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết của tỉnh; nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng đã tạo động lực và là cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và điều kiện tự nhiên của tỉnh trong sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, khoa học công nghệ của tỉnh phát triển chưa tương xứng với vai trò, ý nghĩa và tiềm năng, một số nhiệm vụ triển khai chưa đạt kết quả cao…

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ
nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh còn nhiều việc phải làm, nhiều nhiệm vụ cần thực hiện, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII của tỉnh, tập trung vào hai hướng đi chủ yếu: (1) Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng các sản phẩm nông lâm nghiệp tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo thành vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cung cấp cho lĩnh vực công nghiệp chế biến, ưu tiên những sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. (2) Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tìm ra giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp, đột phá để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ xác lập sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn mác, đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, hướng đến xuất khẩu./.

Hương Dịu