PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh tuyến Ba Bể, Bắc Kạn kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang không đi qua khu vực rừng đặc dụng thuộc vùng lõi của Vườn Quốc gia
Tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 8/2022), HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang. Theo đó, điều chỉnh tuyến Ba Bể, Bắc Kạn kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang không đi qua khu vực rừng đặc dụng thuộc vùng lõi của Vườn Quốc gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 7/12/2019, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 gồm 2 tuyến đường: Tuyến thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể và tuyến Ba Bể, Bắc Kạn kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện công tác khảo sát theo phương án được duyệt của Dự án. Theo khảo sát sơ bộ của chủ đầu tư, đoạn tuyến kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang cũ chiếm dụng khoảng 8 ha đất rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể (khoảng 14 km), trong đó, có hiện trạng một số đoạn là rừng tự nhiên. Việc chuyển đổi rừng tự nhiên đặc dụng trong vùng lõi của Vườn Quốc gia để thực hiện Dự án là khó khăn khi cần nhiều thời gian và có thể không hoàn thành dự án trong năm 2025 theo tiến độ đã được phê duyệt.

Để đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng Nghị quyết chủ trương đầu tư, các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang đã cùng khảo sát, nghiên cứu và tìm ra phương án tuyến mới kết nối Ba Bể sang Na Hang, Tuyên Quang. Hai tỉnh đều thống nhất hướng tuyến theo phương án mới, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương thông qua trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo hai tỉnh cùng thống nhất hướng tuyến giao thông kết nối huyện Ba Bể - Bắc Kạn
sang huyện Na Hang - Tuyên Quang. (Ảnh baobackan.com.vn)

Ngày 26/8/2022, Thủ tướng Chính phủ có văn bản về việc đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối với Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, theo đó “Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên về việc giao UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chủ quản Dự án đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối với Na Hang, tỉnh Tuyên Quang...”. Ngay sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Giao thông vận tải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang. Sở Giao thông vận tải đã hoàn tất công tác chỉnh sửa Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án theo ý kiến của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh…

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh về điều chỉnh phương án tuyến mới, sau khi xem xét, nghiên cứu về tính khả thi của Dự án, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh tuyến Ba Bể, Bắc Kạn kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, điểm đầu tuyến giao với tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể thuộc địa phận xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối tuyến giao với QL279 tại xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Các nội khác thực hiện theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, tuyến mới kết nối Ba Bể sang Na Hang, Tuyên Quang có chiều dài khoảng 38,3 km; quy mô đường cấp IV - VI miền núi, châm chước đối với những đoạn khó khăn. So với phương án cũ, hướng tuyến mới cơ bản bám theo các tuyến đường giao thông nông thôn hiện trạng (có chiều rộng nền 3 - 4 m), tuyến đường mới không đi qua khu vực rừng đặc dụng thuộc vùng lõi của Vườn Quốc gia./.

Thu Cúc