PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Sáng 10/7/2020, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 do đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, những năm qua việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, sự hưởng ứng của người dân.

Với nguồn lực đầu tư đáng kể cùng với sự phối hợp lồng ghép các chương trình, chính sách khác nhau đã thực hiện đạt được những kết quả thiết thực, thúc đẩy giảm nghèo hiệu quả. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 26,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 12,93% thì đến năm 2019 giảm còn 19,57% hộ nghèo và 11,33% hộ cận nghèo. Đối với các huyện nghèo (Pác Nặm, Ba Bể), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,18% (2016) xuống còn 27,55% (2019). Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,5%. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện  và phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

So với mục tiêu của Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững là cả nước giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 04%/năm thì kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo qua 04 năm (2016-2019) của tỉnh Bắc Kạn là 9,38% (bình quân mỗi năm giảm 2,46%) là phù hợp với mục tiêu của Chương trình; kết quả rà soát đánh giá huyện nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã có huyện Ba Bể thoát nghèo và bổ sung huyện Ngân Sơn thuộc danh sách huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Những kết quả đạt được từ công tác giảm nghèo của tỉnh những năm qua cho thấy các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chương trình, dự án và việc lồng ghép các nguồn lực đã tác động rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp…

Tỉnh Bắc Kạn đề nghị Chính phủ sớm ban hành Đề án tổng thể phát phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030 áp dụng vơi vùng lõi nghèo nhất, trong đó quy định các tiêu chí cụ thể để xác định rõ vùng miền núi, từ đó có chính sách, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng. Xem xét tích hợp các chính sách, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế trong chương trình 30a, chương trình 135 nhằm tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho các xã nghèo, hộ nghèo có khả năng thoát nghèo bền vững; đồng thời giao cho một cơ quan chủ quản quản lý, điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Chương trình. Xem xét có chính sách hỗ trợ các hộ khá, hộ trung bình tham gia nhóm hộ phát triển sản xuất trong các mô hình phát triển sản xuất; có chính sách hỗ trợ hộ mới thoát nghèo để đảm bảo tính bền vững. Xem xét nâng mức cho vay đối với hộ nghèo để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở từ 25 triệu đồng/hộ (tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Chính phủ) lên mức 40 triệu đồng/hộ cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. 

Qua báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn, Thứ trưởng Bộ Tài Chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn- Ủy viên Thường trực BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cùng đoàn công tác đã đánh giá tỉnh Bắc Kạn rất quan tâm tới công tác giảm nghèo; kết quả công tác giảm nghèo cơ bản đạt được mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và mục tiêu chung của Chương trình. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo của tỉnh chưa bền vững, tỷ lệ nghèo còn cao, 4/8 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%, thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

Đồng tình với các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định đoàn công tác sẽ tiếp thu các kiến nghị của địa phương, báo cáo Chính phủ để xem xét điều chỉnh các chính sách giảm nghèo phù hợp.

***

Sau buổi làm việc với UBND tỉnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại xã Vi Hương (huyện Bạch Thông)./.

Hương Dịu
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan