PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Để có cơ sở thực tiễn tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26), ngày 19/11/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26 do đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại thôn Đồng Tâm, xã Kim Lư

Theo chương trình công tác, trong buổi sáng 19/11, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh và thăm mô hình nông thôn mới tại xã Kim Lư, huyện Na Rì.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại HTX Tài Hoan

Chiều 19/11, Đoàn công tác làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 26, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, toàn tỉnh đã có 6 sản phẩm được cấp chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ và 131 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; chăn nuôi phát triển theo hướng gia trại, trang trại; lâm nghiệp bắt đầu chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng đa mục đích, diện tích cây gỗ lớn chiếm khoảng 31% so với tổng diện tích rừng trồng tập trung. Xây dựng nông thôn mới (NTM) có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, toàn tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã NTM nâng cao, 28 thôn đạt chuẩn NTM, thành phố Bắc Kạn đang hoàn thiện hồ sơ xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, du lịch nên xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn. Có thể khẳng định đây là chủ trương lớn và toàn diện của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như trong giai đoạn đầu, một số nơi chưa nhận thức đúng đắn về các chủ trương, cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp đạt và vượt kế hoạch nhưng chi phí trung gian bình quân của ngành tăng làm giảm giá trị, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới. Việc huy động xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; công tác giảm nghèo chưa bền vững …

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn cũng kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung như đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới; đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo:

Nghiên cứu ban hành chính sách phát triển đặc thù đối với các tỉnh miền núi phía Bắc để đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường đầu tư nguồn với phát triển kinh tế - xã hội;

Tăng nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn như tỉnh Bắc Kạn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển hợp tác xã; đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

Phân cấp, ủy quyền cho HĐND tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khách để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất mà trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt;

Tăng hỗ trợ tiền khoán, bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung để đảm bảo việc bảo vệ rừng và người dân sống được với nghề rừng, gắn bó với rừng…

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá, Nghị quyết số 26 được tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phát huy hết khả năng để đảm bảo an ninh lương thực, đã có sản phẩm hàng hóa trên thị trường, thực hiện tốt công tác phát triển và bảo vệ rừng… Tuy nhiên, các mô hình sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; giá trị sản xuất còn thấp; các tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn non… Đoàn công tác cũng đã đề xuất với tỉnh một số giải pháp trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã khẳng định, thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên và dành nhiều nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đời sống người dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đồng chí đề nghị Trung ương cần có nghị quyết mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Các chính sách mới cần có sự tập trung, tránh dài trải, trong đó tập trung vào hạ tầng giao thông, sắp xếp lại dân cư và phát triển giáo dục đào tạo.

Đ/c Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã biểu dương những kết quả tỉnh Bắc Kạn đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 26 thời gian qua, đồng thời chia sẻ với tỉnh những khó khăn còn vướng mắc. Đồng chí nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh và khẳng định Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp chung trong báo cáo tổng kết, làm tài liệu để thống nhất nội dung trong nghị quyết mới./.

Hương Dịu