PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn
Chiều 10/4/2021, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn để tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và lãnh đạo các tổng cục, các vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cho biết, những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia tích cực của người dân, lĩnh vực nông - lâm nghiệp của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ phát triển bình quân ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,45%/năm; giá trị tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh GRDP đạt 1.989 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa báo cáo tại buổi làm việc

Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh trồng mới được gần 34.000 ha rừng, trong đó trồng các loài cây gỗ lớn, cây đa mục đích đạt trên 18.400 ha. Tổng diện tích rừng trồng tập trung toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 99.337 ha. Độ che phủ rừng của tỉnh năm 2020 đạt 73,4%.

Thực hiện Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), từ năm 2018 đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 131 sản phẩm được xếp hạng, trong đó 13 sản phẩm đạt 4 sao, 118 sản phẩm đạt 3 sao. Bắc Kạn là địa phương đứng thứ hai trong cả nước thực hiện tốt Chương trình này.

Với thế mạnh về lâm nghiệp, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có 100.000 ha rừng trồng; trên 90% sản lượng gỗ khai thác được chế biến tại địa phương, trong đó 30% được chế biến sâu.

Bắc Kạn phấn đấu có trên 40 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn; xây dựng được 5 vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và 2 làng nghề gắn với các hoạt động du lịch; xây dựng được hệ thống bảo tồn và sản xuất giống dược liệu tỉnh Bắc Kạn, nhằm tạo cơ sở hạ tầng bảo tồn và phát triển dược liệu trong tỉnh; có 200 sản phẩm OCOP, trong đó ít nhất 2 sản phẩm đạt 5 sao OCOP Quốc gia.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bắc Kạn đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có cơ chế chính sách và hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện các dự án, chương trình trọng tâm. Đối với các dự án hỗ trợ hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, đề xuất Bộ xem xét, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện đầu tư một số dự án từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 như: Cụm công trình thủy lợi huyện Na Rì - Bạch Thông - Chợ Đồn - thành phố Bắc Kạn; Kè chống sạt lở bờ Sông Cầu huyện Chợ Mới; Kè chống sạt lở bờ Sông Năng huyện Ba Bể.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế thực hiện các chính sách về giao khoán, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, sản xuất, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đề nghị nâng mức hỗ trợ từ 400.000 đ/ha lên 1.000.000 đ/ha; hỗ trợ cộng đồng vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể, các khu bảo tồn; kéo dài và mở rộng phạm vi thực hiện dự án KfW8 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đề nghị Bộ xem xét, hỗ trợ kinh phí để tỉnh Bắc Kạn thực hiện các dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, Dự án Hỗ trợ việc cấp chứng chỉ FSC, Dự án Phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng; xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án Cải tại đàn bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý và kinh phí để tỉnh thực hiện khắc phục hậu quả hạn hán năm 2021...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tổng cục, các vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng thảo luận và có hướng tháo gỡ khó khăn cho tỉnh đối với các đề xuất, kiến nghị về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, Bắc Kạn có điều kiện địa hình không thuận lợi, song lĩnh vực nông - lâm nghiệp đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, đồng chí định hướng tỉnh có thể phát triển các sản phẩm đặc hữu theo hướng OCOP, VietGAP, phát triển hàng hóa tập trung kết hợp với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ trưởng cũng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed cùng dự buổi làm việc xem xét, đầu tư phát triển lĩnh vực nông - lâm nghiệp cho tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao tỉnh đã phát triển thế mạnh về rừng với tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước. Địa phương cũng đã phát triển các loại cây trồng đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao Bắc Kạn đã phát triển thế mạnh về rừng
với tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước 73,4%

Cho rằng những kiến nghị của tỉnh là hợp lý, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị các tổng cục, các vụ thuộc Bộ xem xét, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Bắc Kạn, giao các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương để hỗ trợ từng lĩnh vực nhằm phát huy các thế mạnh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời nhấn mạnh, Bắc Kạn luôn coi trọng và lấy nông - lâm nghiệp làm nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn xác định phát triển nông - lâm nghiệp là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu tập trung phát triển vùng nông nghiệp hàng hóa. Hiện nay, hạ tầng cơ sở của tỉnh ngày một hoàn thiện với hệ thống đường giao thông được đầu tư, khu công nghiệp tỉnh, cụm công nghiệp tại các địa phương. Cùng với nguồn nguyên liệu sẵn có, Bắc Kạn mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, mong muốn các doanh nghiệp đến đầu tư để lĩnh vực thế mạnh nông - lâm nghiệp của tỉnh ngày một phát triển./.

Hương Lan