PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn công tác của tỉnh Bắc Kạn học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Sơn La
Nối tiếp chương trình học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình, trong 2 ngày 7 - 8/8/2022, đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng làm Trưởng đoàn tiếp tục đi tham quan, học tập phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Sơn La.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cùng đi có lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Xây dựng; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Ba Bể cùng đại diện một số thôn của xã Nam Mẫu.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát điểm du lịch cộng đồng Bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
(Sơn La)

Đoàn đã đi tham quan, khảo sát thực tế Homstay Tiến Quân tại Bản Bó, thành phố Sơn La và các điểm du lịch cộng đồng huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La)...

Tại các nơi đến khảo sát, Đoàn công tác được lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, chính quyền sở tại và người dân chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng, từ cơ chế, chính sách hỗ trợ, cách thức tổ chức và quản lý, xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá du lịch đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, vệ sinh môi trường phục vụ du lịch.

Qua chuyến tham quan học tập, các hộ làm du lịch tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể cũng được tiếp cận, học hỏi các mô hình du lịch cộng đồng, từ đó đánh thức tiềm năng, thế mạnh, nhân rộng mô hình, góp phần phát triển du lịch trong thời gian tới./.

Thu Trang