PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Chiều 16/2, tại UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát. Tham dự buổi giám sát có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng thành viên đoàn công tác.


Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Ổn định nền nếp dạy học theo chương trình mới

Trong những năm qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT được ban hành tương đối đầy đủ, từng bước thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Bắc Kạn đã bố trí các nguồn lực để triển khai thực hiện theo lộ trình.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cho biết, việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong hơn hai năm qua đối với các lớp theo lộ trình đã cơ bản đi vào nề nếp. Giáo viên đã thực hiện tốt việc tự chủ chương trình, khai thác có hiệu quả sách giáo khoa, nguồn học liệu và các thiết bị, đồ dùng dạy học phù hợp; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. Học sinh hoàn thành tốt các mục tiêu cần đạt theo quy định của Chương trình, phát huy được các phẩm chất, năng lực trong quá trình học tập.

UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả việc đảm bảo đội ngũ giáo viên để thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

Chuẩn bị cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10 thực hiện theo Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022 - 2023, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ để đảm bảo thực hiện Chương trình.

Năm 2022, UBND tỉnh đã tách số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và bổ sung 411 người cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Cơ sở vật chất các nhà trường tiếp tục được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con, em đồng bào các dân tộc.


Thầy giáo Lê Xuân Thứ - Hiệu trưởng Trường PTTH Chuyên Bắc Kạn trao đổi tại buổi giám sát

Trao đổi tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, trong quá trình thực Chương trình GDPT 2018, tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Ở cấp tiểu học, nhiều trường thiếu giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ, Tiếng Anh đối với lớp 3. Trên địa bàn tỉnh, các trường có nhiều điểm trường và các điểm lẻ cách xa nhau cũng khó khăn cho công tác bố trí giáo viên dạy học hai môn này. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục, nhất là thiết bị dạy học môn Tiếng Anh và Tin học lớp 3.

Công tác dạy và học theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6 trong các cơ sở giáo dục có khó khăn nhất định. Một số giáo viên còn lúng túng trong việc thực hiện chương trình mới, chưa mạnh dạn tự chủ trong dạy học. Việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học chưa thực sự thuần thục nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 6 trên địa bàn…

Nhân dịp này, các đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, thực hiện chính sách tăng tiền lương đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho phù hợp. Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí cho Bắc Kạn để cải thiện cơ sở vật chất cũng như để đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ nghiên cứu thực hiện tinh giản biên chế giáo viên có xem xét tới yếu tố vùng, miền…

Cần có cách đi phù hợp với địa phương

Phát biểu tại buổi giám sát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá, qua báo cáo và những trao đổi tại buổi làm việc cho thấy, lãnh đạo địa phương rất quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo nói chung và việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT nói riêng. Qua đây cũng thấy được nhiều việc, nhiều khía cạnh của bức tranh giáo dục tỉnh Bắc Kạn. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai được thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018 nghiêm túc, cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch lộ trình và yêu cầu, qua đó tạo được sự đồng thuận của xã hội, nhất là trong các nhà trường, học sinh và phụ huynh học sinh.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi giám sát

Từ thực tế triển khai thời gian qua, Bộ trưởng cũng “đặt hàng” Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn có một báo cáo giám sát không chỉ dừng lại ở mục đích gửi về Văn phòng Quốc hội mà còn là góc nhìn về giáo dục của một tỉnh khó khăn hàng đầu cả nước. Theo Bộ trưởng, trong làm chính sách sẽ chú ý tới nhóm ở giữa, nhóm này chiếm số đông, nhưng vẫn mở đường cho nhóm có điều kiện phát triển hết cỡ và hỗ trợ được nhóm khó khăn.

Bộ trưởng đề nghị, trong quá trình triển khai chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018, tỉnh không thể nóng vội, đổi mới giáo dục không thể một sớm một chiều. Những gì cấp bách đặt ra phải làm ngay, nhưng cũng có việc cần hoàn thiện từng bước. Tỉnh cần có cách đi phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Trong đó quan tâm ưu tiên nguồn ngân sách và huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tỉnh cần có một kế hoạch về kiên cố hóa trường lớp học và triển khai ráo riết với lộ trình cụ thể từng năm, vì Bắc Kạn hiện vẫn là địa phương thuộc nhóm có tỷ lệ trường học kiên cố thấp nhất cả nước. Bên cạnh đó, Bắc Kạn thực hiện kịp thời, hiệu quả việc rà soát, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên…


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận các ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018 cần phải linh hoạt hơn nữa ở những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Chương trình GDPT 2018 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy các cấp, ngành tiếp tục coi trọng và tăng cường công tác truyền thông trong quá trình thực hiện để tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Các trường chủ động hơn trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của đổi mới giáo dục. Các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chia sẻ, lan tỏa những kết quả đạt được. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018…/.

Thu Cúc