PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013. Đến nay, sau 10 năm triển khai thi hành, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tư vấn về chế độ chính sách pháp luật
cho người dân tại Lễ phát động Tháng Công nhân

Trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền PBGDPL được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản, dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các chính sách, quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân… Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cũng hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới nhằm tập trung nắm bắt, phản ánh những vấn đề nổi cộm, bức xúc như công tác quy hoạch, thu hồi đất, đền bù, giải tỏa, tái định cư; ô nhiễm môi trường; cải cách hành chính, tình hình dịch bệnh Covid-19... để kịp thời phổ biến các quy định pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Hình thức PBGDPL trên địa bàn tỉnh ngày càng được đa dạng hóa qua nhiều hoạt động như biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, tập huấn; PBGDPL qua các phiên tòa xét xử lưu động; qua cuộc họp cơ quan, họp thôn; treo băng zôn, khẩu hiệu; cấp phát tờ rơi; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; thông qua hoạt động hoà giải; hoạt động của câu lạc bộ pháp luật; hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Trong công tác tuyên truyền PBGDPL, hình thức tuyên truyền miệng cũng được các đơn vị, địa phương sử dụng phổ biến, rộng rãi bởi hình thức này có nhiều ưu thế như tính linh hoạt, có thể tiến hành ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, người nghe, người nói có điều kiện thuận lợi để tương tác với nhau.

Từ năm 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương không triển khai tuyên truyền bằng các hình thức trực tiếp, thay vào đó là tuyên truyền bằng các hình thức gián tiếp như trên Cổng Thông tin PBGDPL tỉnh; trang Fanfage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cổng thông thông điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; tuyên truyền qua việc cấp phát các tờ rơi, tờ gấp, các mạng xã hội như Zalo, Facebook…

Bên cạnh đó, công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phù hợp, giúp đối tượng đặc thù hiểu rõ các quy định của pháp luật. Trong đó, việc PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện. Nhiều hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa truyền thống... được triển khai. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.973 tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật đã góp phần không nhỏ trong việc đưa pháp luật đến với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác tuyên truyền, PBGDPL, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm; đồng thời đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, Nhân dân..../.

Ngọc Tú