PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14/10/2020 về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi HĐND tỉnh bầu và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật.


Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hương Lan