PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Ngày 02/7/2020, đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35-CT/TW).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW được các cấp ủy tỉnh Bắc Kạn thực hiện xong từ tháng 7/2019. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện tại Đảng bộ; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách thường xuyên kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp tại các đảng bộ trực thuộc, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, đúng nguyên tắc, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu phù hợp. Đến nay, cấp cơ sở của tỉnh đã tổ chức xong đại hội; tỉnh đã lựa chọn, tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở đối với Đảng bộ huyện Bạch Thông.


Đ/c Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện quán triệt, triển khai sớm Chỉ thị số 35-CT/TW; chủ động lãnh đạo chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp; công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình; lựa chọn, tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở thành công và hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Bắc Kạn cần tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; chỉ đạo thực hiện tốt việc góp ý Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội cấp huyện; khẩn trương chuẩn bị đề án nhân sự và văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Trung ương phê duyệt; đi đôi với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cần tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh.

*****

Trước đó, buổi chiều ngày 01/7/2020, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tới thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Loan và thương binh Hà Văn Cừ ở thành phố Bắc Kạn./.

Hương Dịu