PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng ý chủ trương lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép cho 17 hộ dân vùng bị thiên tai
UBND tỉnh vừa có Văn bản số 5451/UBND-NNTNMT đồng ý chủ trương lập phương án bố trí dân cư xen ghép năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo kết quả rà soát, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện có 17 hộ vùng thiên tai cần di chuyển nhà ở tại 03 huyện, trong đó có 02 hộ xã Nam Mẫu, 02 hộ xã Phúc Lộc, 01 hộ xã Bành Trạch thuộc huyện Ba Bể; 02 hộ xã Trung Hòa thuộc huyện Ngân Sơn; 02 hộ xã Cổ Linh, 08 hộ xã Nhạn Môn thuộc huyện Pác Nặm.

Để đảm bảo cho các hộ dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép cho 17 hộ nêu trên từ nguồn vốn sự nghiệp bố trí dân cư năm 2020 là 640 triệu đồng.

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép gồm có hai nội dung là hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình di chuyển nhà ở và hỗ trợ cộng đồng xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đảm bảo phù hợp với nguồn kinh phí được giao và đúng quy định hiện hành./.

Bích Huệ