PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dự án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm được bố trí 15 tỷ đồng
Dự án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm được bố trí 15 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 là 10 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 là 5 tỷ đồng.


Mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà dân tại huyện Pác Nặm

Dự án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm được triển khai thực hiện nhằm hoàn thành cơ sở hạ tầng bố trí dân cư cho các hộ dân trên địa bàn xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm bị ảnh hưởng hoặc nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai cần di dời khẩn cấp, tránh thiệt hại về người và tài sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện cho người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống./.

Hà Hồng