PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dự án khoa học “Hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và phát triển sản phẩm trà hoà tan từ quả quýt Bắc Kạn” được nghiệm thu với kết quả xếp loại khá
Dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và phát triển sản phẩm trà hoà tan từ quả Quýt Bắc Kạn” vừa được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu với kết quả xếp loại khá.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh phát biểu đánh giá
về kết quả thực hiện Dự án

Dự án do Hợp tác xã Hương Ngàn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông được chủ trì thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2022 do PGS. TS. Trần Văn Ơn làm Chủ nhiệm dự án.

Dự án được triển khai thực hiện nhằm mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả kinh tế của người dân trồng quýt ở Bắc Kạn thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ quả quýt và tận dụng các dư phẩm trong quá trình trồng trọt (quýt rụng, quýt bi). Về mục tiêu cụ thể, Dự án hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu từ quả quýt Bắc Kạn (quýt rụng, quýt bi và quýt tỉa), quy mô 130 kg/mẻ; phát triển sản phẩm trà hòa tan từ nước ép quả quýt.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Dự án đã tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và sản xuất thử 3 mẻ, thu được 15,32 kg tinh dầu quýt; nghiên cứu được quy trình sản xuất trà hoà tan từ nước ép quýt và tiến hành sản xuất thử 3 mẻ, thu được 3.030 gói (túi) thành phẩm; xây dựng được bộ tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) quýt nguyên liệu, TCCS tinh dầu quýt, TCCS trà hoà tan; nghiên cứu độ ổn định tinh dầu ở điều kiện thường trong 12 tháng và thu được kết quả là tinh dầu quýt ổn định chất lượng trong 12 tháng bảo quản. Đề tài cũng đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm trà hòa tan từ nước ép quýt, đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích đối với quy trình sản xuất sản phẩm trà hòa tan từ nước ép quýt, hồ sơ đã được chấp nhận đơn hợp lệ.

Dự án đã được các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá là đạt được mục tiêu, hoàn thành các nội dung theo thuyết minh được duyệt và nhất trí nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại khá./.

Hương Dịu