PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dự án khoa học “Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống, xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm và xây dựng chỉ dẫn địa lý vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn” được nghiệm thu với kết quả xếp loại khá
Sáng 8/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án khoa học “Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống, xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm và xây dựng chỉ dẫn địa lý vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn” (Hội đồng). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh cuộc họp

Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống, xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm và xây dựng chỉ dẫn địa lý vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì thực hiện từ tháng 4/2020 - 2/2023; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hoàng Văn Hùng làm Chủ nhiệm dự án.

Dự án có mục tiêu chung là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống, xây dựng mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm để nhân giống phát triển đàn vịt bầu cổ xanh theo hướng chăn thả tự nhiên, lưu giữ được nguồn giống quý, tạo ra sản phẩm chất lượng, xây dựng được chỉ dẫn địa lý vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn, từ đó tạo dựng được thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm vịt bầu cổ xanh.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Dự án đã hoàn thành các nội dung và đạt mục tiêu đề ra. Dự án đã điều tra, khảo sát, lựa chọn vịt bầu cổ xanh ở 150 hộ chăn nuôi vịt bầu cổ xanh tại 4 huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn. Xây dựng mô hình nuôi vịt bầu cổ xanh bố, mẹ sinh sản với quy mô 350 con tại Trại giống Thủy sản tỉnh. Tập huấn kỹ thuật cho 12 lượt hộ dân trực tiếp tham gia mô hình, sau tập huấn các học viên áp dụng được kỹ thuật nuôi vịt bầu cổ xanh vào thực tế chăn nuôi tại gia đình. Xây dựng mô hình nuôi vịt bầu cổ xanh thương phẩm với quy mô 1.200 con với 12 hộ tham gia; sau 3 tháng nuôi tỷ lệ sống trung bình đạt 98,08%, khối lượng vịt thương phẩm đạt từ 1,7-2,3kg/con. Dự án đã xây dựng được chỉ dẫn địa lý vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng đều đánh giá Dự án đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ và đạt mục tiêu đề ra; có hiệu quả kinh tế và tính ứng dụng cao. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến để đơn vị chủ trì bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả Dự án như: Bổ sung, làm rõ thêm về lượng thức ăn của vịt qua từng giai đoạn; có sự so sánh về số liệu sinh trưởng đối với các công trình nghiên cứu trước đây; các số liệu trình bày dưới dạng bảng biểu và cần thống nhất số liệu giữa các bảng; giải thích rõ nguyên nhân giảm số lượng đàn vịt năm 2022 và việc chưa mở rộng mô hình trong khi có hiệu quả kinh tế cao; cần tìm nguồn lực tiếp tục chọn lọc giống để tránh đồng huyết, chất lượng vịt sẽ tốt hơn…

Kết quả, các thành viên Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án khoa học “Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống, xay dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm và xây dựng chỉ dẫn địa lý vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn” với kết quả xếp loại khá./.

Hương Dịu