PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dự kiến tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vào sáng 20/10
Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, nội dung họp báo gồm: (1) Thông báo kế hoạch, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đại hội và tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương; công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Báo cáo tóm tắt kết quả tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần dự họp báo sẽ có các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Bắc kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Ba Bể); phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân dân; Báo VOV).

Dự kiến tổ chức họp báo từ 8h00 ngày 20/10/2020, tại trụ sở Tỉnh ủy./.

Bích Huệ