PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đưa vào hoạt động Trang Thông tin tiếng Anh
Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Bắc Kạn vừa đưa vào hoạt động Trang Thông tin tiếng Anh để góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn đến với độc giả, bạn bè trong nước và quốc tế.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định của Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trang Thông tin tiếng Anh trên Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn (gọi là BAC KAN PORTAL) được xây dựng để đảm bảo thông tin, đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.


Giao diện Trang Thông tin tiếng Anh

Trang Thông tin tiếng Anh trên Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn công bố thông tin về: Tổ chức bộ máy hành chính; bản đồ địa giới hành chính; điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo tỉnh; thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.

Trang Thông tin tiếng Anh cũng thực hiện công bố các thông tin dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng, bao gồm: Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng. Đây là những dịch vụ công phát sinh hồ sơ nhiều nhất trong các thủ tục có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Bắc Kạn.

Về lâu dài, Trang Thông tin tiếng Anh sẽ phát triển một số mục thông tin khác bằng tiếng Anh để góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn đến với độc giả, bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với nhiều nỗ lực, Cổng TTĐT tỉnh đang phát triển các chuyên trang, chuyên mục nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, phục vụ nhiều đối tượng độc giả, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người đọc./.

Hương Lan