PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế ở Quang Thuận
Những năm qua, đời sống kinh tế - xã hội của người dân xã Quang Thuận (Bạch Thông) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mới đây, Quang Thuận vừa được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Điều này có được một phần nhờ địa phương biết gắn kết tốt giữa công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với quan điểm Đảng mạnh mới đủ sức tập hợp, lãnh đạo quần chúng, Đảng bộ xã Quang Thuận đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho công tác phát triển Đảng. Các nhân tố tích cực trong quần chúng luôn được Đảng ủy xã quan tâm bồi dưỡng để tạo nguồn cho Đảng. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng và tính tiên phong, gương mẫu trong Đảng, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng đến các đối tượng trẻ, có năng lực, trình độ để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Trong các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng ở Quang Thuận, số lượng đối tượng theo học là người trẻ tuổi luôn chiếm 50%. Trung bình mỗi năm, Quang Thuận kết nạp được từ 5 - 7 đảng viên mới, riêng năm 2020 kết nạp được 11 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ có 168 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ, tỷ lệ đảng viên trên tổng số dân số đạt hơn 8%.

Đảng bộ xã Quang Thuận luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa,
nâng cao giá trị sản phẩm

Do quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng nên hệ thống chính trị ở Quang Thuận luôn đủ sức mạnh, trí tuệ để lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng các mô hình sản xuất được giao cụ thể, quy trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả nhiều nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong phát triển kinh tế - xã hội ở Quang Thuận luôn được hoàn thành ở mức độ cao.

Trong nhiệm kỳ trước, Đảng bộ xã Quang Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết giao. Diện tích cây ăn quả của toàn xã đã tăng lên 800 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 700 ha, sản lượng đạt 7.200 tấn, vượt chỉ tiêu, nghị quyết giao. Phát triển tiểu thủ công nghiệp được chú trọng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn mới có bước chuyển biến mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn và đời sống người dân ngày một được nâng cao… Đặc biệt, Đảng bộ xã đã lãnh đạo đưa Quang Thuận về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2017 và đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Riêng năm 2020, xã Quang Thuận đã huy động được trên 3 tỷ đồng để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến hết năm 2020, toàn xã đạt 17/17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. Kết quả đáng tự hào trên có phần công sức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng công trình thiết yếu, trong tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và vận động Nhân dân cùng thực hiện.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới của Quang Thuận
được Chủ tịch UBND xã khen thưởng

Đồng chí Lâm Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy xã Quang Thuận cho biết, Đảng bộ xã luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị. Đồng thời, Đảng bộ xã cũng chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ tập trung chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Quang Thuận tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội./.

Thu Trang