PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn có 67 xã đặc biệt khó khăn
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

Trong đó, tỉnh Bắc Kạn có 34 xã khu vực I; 7 xã khu vực II và 67 xã khu vực III. Cụ thể:

Huyện Chợ Mới có 8 xã khu vực III; 1 xã khu vực II; 5 xã khu vực I;

Huyện Na Rì có 13 xã khu vực III; 2 xã khu vực II; 2 xã khu vực I;

Huyện Chợ Đồn có 8 xã khu vực III; 1 xã khu vực II; 11 xã khu vực I;

Huyện Ngân Sơn có 9 xã khu vực III; 1 xã khu vực I;

Huyện Pác Nặm có 10 xã khu vực III;

Huyện Bạch Thông có 8 xã khu vực III; 1 xã khu vực II; 5 xã khu vực I;

Huyện Ba Bể có 11 xã khu vực III; 2 xã khu vực II; 2 xã khu vực I;

 Thành phố Bắc Kạn có 8 xã khu vực I./.

Bích Huệ