PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giảm nghèo bền vững ở Chợ Đồn
Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện các chính sách giảm nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo động lực để địa phương phát triển bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mô hình nuôi trâu của hộ anh Triệu Vân Nình, Bản Chang, xã Bằng Phúc được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng
Chính sách xã hội 

Bằng Phúc là xã vùng cao của huyện Chợ Đồn có 9 thôn, bản với 623 hộ, 2.675 nhân khẩu gồm 6 dân tộc cùng sinh sống. Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã có những giải pháp tích cực đem lại hiệu quả trong mục tiêu giảm nghèo. Năm 2022, từ việc xác định những thế mạnh của địa phương, xã đã tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình đầu tư trên địa bàn, tích cực vận động Nhân dân tham gia sản xuất, phát triển các mặt hàng kinh tế thế mạnh như sản xuất, chế biến chè san tuyết, sản xuất rượu men lá thủ công, chăn nuôi để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ công cụ sản xuất, cây giống, con giống đến với hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn. Cùng với đó, các tổ chức hội, đoàn thể cũng tích cực vận động các hợp tác xã, cơ sở sản xuất tại địa phương tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến đáng kể. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 24,72% thì đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,89%; hộ cận nghèo chiếm 11,56% (so với năm 2021 giảm 0,8%).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của huyện giảm còn 8,86%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 19,1%. Thời gian qua, huyện Chợ Đồn được giao trên 25,4 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án và 9 tiểu dự án trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho cả giai đoạn 2021 - 2025. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến cuối năm 2022, số hộ nghèo của huyện so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia còn 2.125 hộ, chiếm 16,05%; hộ cận nghèo còn 1.030 hộ, chiếm 7,78%, triêng tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 29,39%.

Năm 2023, huyện được giao trên 10,6 tỷ đồng nguồn vốn thực hiện Chương trình và thực hiện chuyển tiếp trên 260 triệu đồng nguồn vốn từ năm 2022. Từ nguồn vốn trên, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn đã tập trung thực hiện các mô hình, dự án theo kế hoạch, trong đó với Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đang triển khai 18 dự án cộng đồng tại 17 xã, thị trấn với các mô hình nuôi lợn thịt bản địa, nuôi gà thịt, trâu bò sinh sản, dê sinh sản, sản xuất cây chè búp; triển khai 7 dự án tại 7 xã nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng với các mô hình nuôi trâu sinh sản, lợn thịt, gà thịt lông màu, hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt bản địa…

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ đào tạo nghề kết hợp giải quyết việc làm cũng đang được triển khai theo kế hoạch. Năm 2023, huyện thực hiện hỗ trợ 103 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở; giải quyết việc làm cho 600 lao động; tổ chức 41 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Ma Doãn Kháng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với công tác giảm nghèo. Cùng với sự tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, việc triển khai thực hiện Chương trình cơ bản đúng đối tượng, mục tiêu và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn.

Để tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, đa chiều, hạn chế tái nghèo, giảm nghèo gắn với phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, huyện huy động, lồng ghép nguồn lực các chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ưu tiên các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã có đông đồng bào dân tộc. Quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Tăng cường phối hợp tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp để hộ nghèo có cơ hội về việc làm, tăng thu nhập, chủ động vươn lên thoát nghèo, thu hẹp dần chênh lệch về mức sống và kéo giảm hộ nghèo của huyện ngang bằng so với mức bình quân chung của tỉnh./.

Thu Trang