PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng: Giảm nghèo bền vững, thực chất, không chạy theo thành tích
Sáng 23/2, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2023 và đánh giá kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tại Hội nghị kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2022

Năm 2022, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, tổng số vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là trên 213 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương trên 206 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 6,1 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 43% kế hoạch. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 2,66%, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Các huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,45% (giảm từ 53,44% xuống còn 49,99%), không đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm 0,47% (giảm từ 10,50% xuống còn 10,03%).

Theo Kế hoạch, năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2% - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 4% - 5% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1 + đợt 2) đã tiếp nhận 21.452 triệu đồng, triển khai hỗ trợ được 352 hộ nghèo. Năm 2023, tỉnh tiếp tục phân bổ hỗ trợ đợt 3 với kinh phí đã huy động được; tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện đảm bảo chất lượng công trình.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, các địa phương đã thảo luận đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các Chương trình MTQG và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, năm 2023, tỉnh đặt ra yêu cầu giảm nghèo bền vững, thực chất, không chạy theo thành tích, tập trung nguồn lực hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát nghèo và các hộ có khả năng thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác giảm nghèo trong đó có Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ngay từ đầu năm; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo chi tiết từng nhiệm vụ, nguồn kinh phí, số hộ dự kiến thoát nghèo, giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan phụ trách nội dung công việc và địa bàn. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Triển khai tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tư vấn người dân tham gia và tuân thủ đầy đủ cam kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần ổn định việc làm, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo.  

Đối với hai huyện nghèo, rà soát danh mục dự án đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên phê duyệt dự án và chuẩn bị thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo dự án có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được phân bổ kinh phí. Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo thường xuyên, định kỳ và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định để đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội và các chính sách khác.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là Chương trình do tỉnh triển khai, nguồn vốn thực hiện từ nguồn vận động, xã hội hóa. Do nguồn vốn thực hiện Chương trình có hạn, đề nghị các địa phương thực hiện rà soát, lập danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng, góp phần nâng cao tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn trong thời gian tới./.

Thu Trang