PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 13 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc
Chiều ngày 28/6/2022, tại thành phố Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương phới hợp với tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Bắc Giang , các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Phú Thọ.

Hội nghị là dịp để các địa phương chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả; thống nhất phương pháp, cách thức thực hiện, nhất là đối với các quy định mới của Trung ương. Đồng thời hội nghị cùng thảo luận, tìm ra các giải pháp để tháo gỡ nhũng khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó nang cao chất lượng, hiệu qủa thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng như công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng tổ chức xây dựng Đảng; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, giao chỉ tiêu, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán cho nhiệm kỳ tiếp theo…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc. Trong điều kiện khó khăn, giao thông không thuận lợi nhưng tỷ lệ đảng viên trên dân số đạt cao (7,4%); trong đó, nhiều tỉnh tỷ lệ Bí thư là trưởng thôn, tổ trưởng dân số đạt trên 90%. Nhiều địa phương đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các mô hình hợp nhất tổ chức và kiêm nhiệm chức danh theo tinh thần Kết luận 34 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và đến hết năm 2022 sẽ có 59 văn bản mới ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải quyết liệt, khẩn trương để hoàn thành công việc được giao. Trong đó, 6 tháng cuối năm các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc đạt nhiều kết quả. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 13 tỉnh trong khu vực đã tham mưu cho cấp ủy địa phương ban hành các Kế hoạch để thực hiện tốt  Kết Luận số 21- KL/TW của BCH Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị; tham mưu với Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu 187 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, cả khu vực đã kết nạp được 4.923 đảng viên mới; một số tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Các tỉnh đều tích cực đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng; hưởng ứng giải báo chí Búa Liềm Vàng năm 2022 với nhiều hình thức và cách làm sáng tạo, hiệu quả… Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần được từng địa phường sửa chữa, khác phục trong thời gian tới.

Theo dangcongsan.vn