PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2020 cho dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể
Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2020 cho dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, với tổng số vốn là 49 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Mai Lan