PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND thành phố được giao quản lý, khai thác Dự án kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn
Theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 23/12/2022, UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, khai thác Dự án kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn cho UBND thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Kè sông Cầu đoạn qua xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn nhằm chống xói lở bờ sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn (đối với tuyến kè); mùa kiệt dâng nước bổ cập nước ngầm, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, tạo nguồn nước tưới kết hợp nuôi trồng thủy sản; dâng nước tạo cảnh quan phục vụ du lịch khu vực thành phố Bắc Kạn (đối với đập dâng nước).

Các hạng mục chính của công trình gồm: Tuyến kè dọc bờ sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn; đập dâng nước trên sông Cầu; trạm biến áp; đường dây cáp ngầm.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Bắc Kạn quản lý, khai thác công trình nhằm phát huy nhiệm vụ thiết kế, khai thác tổng thể công trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về quản lý, khai thác dự án kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Hương Lan