PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Sáng 23/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cho biết, căn cứ quy chế làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành và Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Hiện nay, HĐND tỉnh khuyết 01 chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Hội nghị này, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất để thực hiện nội dung xem xét, cho ý kiến về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời giới thiệu nhân sự để kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau khi nghe báo cáo tờ trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về nhân sự. Trên cơ sở đó sẽ triển khai các bước tiếp theo để sớm kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh theo quy định./.

Hương Lan