PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn triển khai các Thông tư quy định về trồng rừng thay thế và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Sáng 22/2, huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT và Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vũ Văn Thịnh triển khai nội dung Thông tư

Hội nghị phổ biến Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trong đó quy định rõ về cách thức thực hiện, quản lý rừng trồng từ kinh phí trồng rừng thay thế, xử lý rủi ro đối với trồng rừng thay thế; Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Cụ thể gồm các nội dung về trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông thường; quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, bao gồm hồ sơ nguồn gốc lâm sản, hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước và xuất khẩu, hồ sơ lâm sản tại nơi chế biến, kinh doanh, cất giữ, nuôi trồng thực vật rừng, động vật rừng; quy định về đánh mẫu dấu vật, về kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Hội nghị giúp cho đội ngũ lãnh đạo UBND, cán bộ lâm nghiệp các xã, thị trấn cũng như các chủ cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn nắm rõ các quy định của Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT và Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương, đảm bảo đúng quy định./.

Hương Lan