PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/07/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Góp ý đồ án quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2030
Sáng 3/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về đồ án quy hoạch chung xây dựng đối với các xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Đôn Phong, huyện Bạch Thông và Như Cố, huyện Chợ Mới giai đoạn đến năm 2030. Cùng dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đơn vị tư vấn trình bày đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày đồ án quy hoạch của 3 xã, trao đổi tại cuộc họp, các đại biểu đều cho rằng, đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn giai đoạn đến năm 2030, lãnh đạo xã và huyện Chợ Đồn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đơn vị tư vấn xem xét, nghiên cứu quy hoạch lại định hướng phát triển không gian, phát triển tiềm năng và thế mạnh của xã. Cụ thể là xem xét tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư phải đảm bảo tính kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống, cần bảo tồn các không gian, các di sản kiến trúc có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, tinh thần trong các điểm dân cư nông thôn, nhất là kiến trúc nhà ở truyền thống (nhà sàn) nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống địa phương; bố trí và tổ chức khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản lợi thế của địa phương như sản xuất chè, rượu… tập trung kết hợp với tham quan, trải nghiệm; quy hoạch đường giao thông theo hướng mở rộng quy mô, có kết nối với đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; bố trí lại bãi thải, nghĩa trang hợp lý.

Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Như Cố, huyện Chợ Mới giai đoạn đến năm 2030, xã có nhiều quỹ đất để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nên quy hoạch cần định hướng phát triển giao thông để kết nối chặt chẽ với các khu vực lân cận, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội cho xã. Như Cố cũng có một số lợi thế có thể xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái phục vụ phát triển du lịch, tuy nhiên trong quá trình quy hoạch cần phân khu cụ thể, tránh chồng lấn lên những vùng đã định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đã có trong quy hoạch của huyện, tỉnh…

Về quy hoạch xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, hiện nay, xã đã có tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đi qua, vị trí lại gần địa bàn thành phố Bắc Kạn nên trong quá trình quy hoạch cần xem xét việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bố trí một cách hợp lý vì trong thời gian tới sẽ có xu hướng giảm đất nông lâm nghiệp để chuyển sang phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư, phát triển thương mại dịch vụ, du lịch. Ngoài ra, xã cần bố trí quý đất xây dựng cơ sở hạ tầng về đường, trường, trạm, chợ… phù hợp hơn để đảm bảo đồng bộ với định hướng phát triển và đầu tư chung của tỉnh, của huyện, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ ý kiến góp của các sở, ngành tại cuộc họp, đồng thời tiếp tục phối hợp với các xã điều chỉnh, hoàn thiện lại đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các đồ án quy hoạch sau khi được hoàn thiện phải đánh giá rõ nét, sát thực tế hiện trạng tổng hợp về tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của xã; phân tích thuận lợi, khó khăn, xác định tiềm năng, lợi thế để định hướng quy hoạch chung xã. Qua đó khai thác hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, lịch sử truyền thống và nguồn lực con người của địa phương theo hướng thương mại, dịch vụ; phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nông nghiệp sinh thái, bền vững; xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái. Đó sẽ là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm khu trung tâm xã, các khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã; tạo quỹ đất phát triển dân cư, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân khu vực và vùng lân cận; làm cơ sở pháp lý đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch và là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng…/.

Thu Cúc