PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Góp ý dự thảo Nghị quyết về danh mục (bổ sung) công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến các sở, ngành và nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát các công trình, dự án, trên cơ sở đó tổng hợp xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục (bổ sung) công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020.

Để việc ban hành văn bản được kịp thời, đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tham gia góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 03/6/2020 đến ngày 03/7/2020).

Xem hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx./.

Hương Lan