PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_VanBanDuThao_Gui_GopY

GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản:
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày hết hạn:
09/09/2022

Họ tên (*):
Địa chỉ:
Điện thoại (*):
Email (*):
Tiêu đề (*):
Nội dung:
Tệp tin:
Mã kiểm tra (*):