PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_VanBanDuThao_Gui_GopY

GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản:
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảoQuyết định Ban hành Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép; phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong thực hiện hoạt động lồng ghép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025
Ngày hết hạn:
24/09/2022

Họ tên (*):
Địa chỉ:
Điện thoại (*):
Email (*):
Tiêu đề (*):
Nội dung:
Tệp tin:
Mã kiểm tra (*):