PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_VanBanDuThao_Gui_GopY

GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản:
Trích yếu:
Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2030
Ngày hết hạn:
29/09/2022

Họ tên (*):
Địa chỉ:
Điện thoại (*):
Email (*):
Tiêu đề (*):
Nội dung:
Tệp tin:
Mã kiểm tra (*):