PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_VanBanDuThao_Gui_GopY

GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản:
Trích yếu:
Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thưc hiện xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày hết hạn:
13/10/2022

Họ tên (*):
Địa chỉ:
Điện thoại (*):
Email (*):
Tiêu đề (*):
Nội dung:
Tệp tin:
Mã kiểm tra (*):