PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hiệu quả từ công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ tại các xã thuộc huyện nghèo
Những năm qua, với những cách làm phù hợp, công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ tại các xã thuộc huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển, tăng cường từng bước trưởng thành, góp phần bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng cho các địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trước năm 2009, đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã thuộc huyện nghèo trên địa bàn tỉnh nhìn chung còn có nhiều hạn chế về cả số lượng và chất lượng. Tại thời điểm này, cán bộ, công chức cấp xã ở các huyện nghèo có 703 người, trong đó 29,01% có trình độ đại học; 3,7% có trình độ cao đẳng; 33,85% có trình độ trung cấp; 33,44% còn lại là các đối tượng khác phần lớn chưa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp chiếm 0,28%; trung cấp chiếm 46,94%; sơ cấp chiếm 7,68%; còn lại chưa qua đào tạo chiếm 45,10%.

Thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai Đề án tăng cường cán bộ cho các xã và khuyến khích, thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc các huyện nghèo Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn, qua đó đã tuyển chọn và phân công 182 trí thức trẻ tình nguyện ưu tú đến tăng cường cho các xã để triển khai thực hiện những nội dung Chương trình 30a. Cùng với đó, 3 huyện trên cũng đã tuyển chọn được 11 công chức thuộc các phòng, ban chuyên môn của các huyện để luân chuyển, tăng cường cho các xã.

So sánh trước và sau thời điểm thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg có thể thấy rõ, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng được củng cố cả về số lượng, chất lượng, từng bước chuẩn hóa, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và giảm nghèo bền vững tại các huyện. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại các huyện nghèo có trình độ sau đại học chiếm 0,55%; đại học chiếm 62,46%; cao đẳng chiếm 5,67%; trung cấp chiếm 26,59%, số đối tượng khác chưa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảm xuống còn 10,4%. Trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 0,96%; trung cấp 68,97%; sơ cấp 10,24%; còn lại chưa qua đào tạo chiếm 19,83%.

Đồng chí Ma Thế Huấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Pác Nặm cho biết, trước đây, khi đang là một cán bộ lãnh đạo chuyên môn cấp huyện được điều động, luân chuyển về làm nhiệm vụ lãnh đạo Đảng bộ xã Xuân La, thời gian đầu ít nhiều cũng còn bỡ ngỡ. Nhưng với tinh thần ham học hỏi, đồng chí đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu các văn bản, đồng thời dành nhiều thời gian thăm nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình địa phương để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Những kinh nghiệm tích lũy tại cơ sở đã trang bị cho đồng chí thêm nhiều kiến thức về lãnh đạo, chỉ đạo và kỹ năng giao tiếp với Nhân dân, am hiểu thực tế cuộc sống cũng như các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết tại địa phương, qua đó giúp cho công tác chuyên môn hiện nay của đồng chí được tốt hơn.

Đồng chí Ma Thế Huấn trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở với học viên Trường Chính trị tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua thực tiễn đánh giá, đội ngũ cán bộ cấp xã được luân chuyển, tăng cường ở các xã thuộc huyện nghèo trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hoạt động tại địa phương; khiêm tốn, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, hòa đồng, gần gũi với tập thể cán bộ, công chức và Nhân dân địa phương; có tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ; có ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Đội ngũ cán bộ luân chuyển, tăng cường luôn tích cực bám nắm cơ sở, xuống các khu dân cư nắm bắt tình hình, tìm hiểu phong tục, tập quán địa bàn công tác; có trách nhiệm, tận tâm, tận lực tìm hiểu thấu đáo mọi nhiệm vụ được phân công; chủ động nghiên cứu, nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND các cấp, nắm được những nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện…

Nhiều cán bộ sau luân chuyển đã trưởng thành, được bố trí đảm nhiệm chức vụ cao hơn. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát thực tế hơn./.

Thu Cúc