PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hình ảnh Đại hội ngày 27/10/2020

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo...


Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo...


Đoàn đại biểu công nông bình Thành phố Bắc Kạn chào mừng Đại hội


Đoàn đại biểu công nông binh Thành phố Bắc Kạn chào mừng Đại hội 
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan