PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hỗ trợ thí điểm chuyển đổi số cho xã có điều kiện kinh tế khó khăn ở Bắc Kạn
Ngày 15/7, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chính thức có Văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn cùng 06 tỉnh khác là Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Quảng Trị, Thái Bình và Tuyên Quang phối hợp triển khai thí điểm chuyển đổi số tại một số xã có điều kiện kinh tế còn khó khăn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông là 1 trong 7 xã được chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số
(Ảnh: Sản phẩm thảo dược tắm người Dao của HTX Thiên An, xã Vi Hương)

Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới.

Theo đó, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thí điểm chuyển đổi số tại 07 xã nghèo có sản phẩm đặc trưng trên địa bàn 07 tỉnh nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

Tại Bắc Kạn, xã có điều kiện kinh tế khó khăn dự kiến được chọn để thí điểm chuyển đổi số là Vi Hương, huyện Bạch Thông, có sản phẩm đặc trưng là chuối sấy, măng khô, thảo dược tắm gia truyền.

Một trong những nội dung thí điểm là hỗ trợ xây dựng một chương trình/dự án chuyển đổi số cho xã, trong đó xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp, các bước thực hiện chuyển đổi số; xác định các công nghệ, nền tảng số được sử dụng. Đồng thời hỗ trợ trang thiết bị, công cụ phục vụ chuyển đổi số cho xã dựa trên định hướng phát triển sản phẩm/dịch vụ lựa chọn. Mỗi xã sẽ chọn lựa tối thiểu một sản phẩm/dịch vụ chủ lực, đặc trưng của địa phương để thực hiện chuyển đổi số.

Song song với đó, Bộ TT&TT cũng phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng cho người dân trong việc ứng dụng công nghệ số. Quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ bán hàng thông qua nền tảng giao dịch trực tuyến.

Chương trình thí điểm chuyển đổi số cho một số xã dự kiến được triển khai với 100% nguồn lực xã hội hóa. Kinh phí, trang thiết bị do các doanh nghiệp công nghệ đóng góp và nhân lực chủ yếu là đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT cùng lực lượng tại các địa phương.

Kết quả thí điểm là cơ sở thực tiễn cho Bộ TT&TT trong việc triển khai các nội dung của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chương trình xác định tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.
Thu Trang