Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2016 của UBND tỉnh

(Cập nhật lúc: 02/06/2016 08:30:56 )

Tháng 06/2016, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2016, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng. Có biện pháp kỹ thuật đảm bảo năng suất cây trồng vụ xuân; chuẩn bị phương án phòng, chống lụt bão đối với cây trồng trong mùa mưa lũ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng rừng đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lợi dụng giấy phép để khai thác trái phép; tăng cường công tác PCCC rừng không để xảy ra cháy rừng khi xử lý thực bì trồng rừng; chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2015.

Tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo các ngành chuẩn bị tốt các nội dung Báo cáo, Tờ trình trình kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chỉ đạo công tác sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội: Chđạo Ngành Giáo dc - Đào to, tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia và t chc vic ôn tp cho hc sinh trong thi gian ngh hè, t chc tt công tác sinh hot hè, qun lý hc sinh ti địa phương, phòng chng tai nn thương tích tr em; ch đạo các cp, các ngành ch động thc hin các bin pháp phòng chng dch bnh, nht là các dch bnh mùa hè.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy lùi tai nạn giao thông và ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp luật.

Chỉ đạo tổ chức lễ phát động thi đua và giao ước thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2017).

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, bức xúc trong nhân dân./.

Hoàng Quyết
Sign In