Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2016 của UBND tỉnh

(Cập nhật lúc: 06/09/2016 08:30:56 )

Tháng 9/2016, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đồng thời tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện tốt Chương trình hành động theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

         Tăng cường đi cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao cải cách hành chính, chất lượng cán bộ công chức.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2016, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, bảo đảm khoanh vùng dập dịch kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động các biện pháp phòng chống lụt bão, sạt lở đất, cứu hộ cứu nạn kịp thời.

Tập trung chỉ đạo trồng cây thuốc lá vụ đông tại huyện Chợ Mới (15 ha) và huyện Bạch Thông (3,33 ha); tăng cường công tác quản lý giống và thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ đạo sản xuất cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2016. Chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2016. Thành lập 02 tổ đôn đốc các doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo 04 xã thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016; đánh giá lần 2 mức độ hoàn thành các tiêu chí của 04 xã điểm năm 2016.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả hàng hoá. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là đối với hàng hóa bánh kẹo, đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các Tờ trình, đề án chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tổ chức khai giảng thống nhất ngày 05/9/2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vắc xin. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức họp đánh giá công tác cải cách hành chính 8 tháng năm 2016 và triển khai công tác cái cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp kiểm soát tải­ trọng xe, tuần tra kiểm soát giao thông nhằm đẩy lùi tai nạn giao thông. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp luật. Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, bức xúc trong nhân dân.

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tấm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ 2016./.

Hoàng Quyết
Sign In