Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/11/2016 08:30:56 )

Tháng 11, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường đi cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao cải cách hành chính, chất lượng cán bộ công chức.

Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ mùa năm 2016, chăm sóc cây trồng vụ đông. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, bảo đảm khoanh vùng dập dịch kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động các biện pháp phòng chống lụt bão, sạt lở đất, cứu hộ cứu nạn kịp thời.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo các xã điểm thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Tăng cường công tác quản lý giống và thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ đạo sản xuất cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2017. Chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2016. Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cơ bản theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ, sớm hoàn thành các công trình, dự án bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả hàng hoá. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các Tờ trình chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì nề nếp phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại tất cả các trường. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vắc xin. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp kiểm soát tải­ trọng xe, tuần tra kiểm soát giao thông nhằm đẩy lùi tai nạn giao thông. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, bức xúc trong nhân dân.

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ 2016.

Mai Lan (Văn phòng UBND tỉnh)
Sign In