Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Theo Công văn số 4543/UBND-VXNV ngày 15/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/8/2019, tỉnh Bắc Kạn sẽ triển khai thực hiện 07 đề án, nhiệm vụ khuyến công trong năm 2020. Sở Công Thương được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Xem tiếp


Ngày 12/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Xem tiếp


Ngày 13/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải ký Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 11 giáo viên trực tiếp giảng dạy, tham gia ôn luyện các đội tuyển có học sinh đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia năm học 2018 - 2019.

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 về việc tặng Bằng khen cho 08 học sinh đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia năm học 2018 - 2019.

Xem tiếp


Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4062/UBND-NCPC về việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 4429/UBND-KTTCKT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4422/UBND-HCC về việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In