Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Bắc Kạn;

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 29 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND thưởng vật chất bằng tiền cho ông Hoàng Diệm, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với mức thưởng là 6.260.000 đồng (Sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật từ năm 2016 đến năm 2018.

Xem tiếp


Theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn là đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2018 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen.

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 08 doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh, các loại máy phô tô, máy in được bổ sung vào danh mục tài sản mua sắm tập trung tại Khoản a, Điều 1 Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 14/01/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2019 với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”.

Xem tiếp


Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In