Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”

(Cập nhật lúc: 23/05/2019 14:17:24 )

Thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”, ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 282/HD-UBND về xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”.

Tại Hướng dẫn, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Hướng dẫn 282/HD-UBND đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý (Đối với cấp xã, UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến đến các thôn, tổ dân phố, tiểu khu; thời gian hoàn thành trước tháng 7/2019).

Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Hướng dẫn trong quý II năm 2019. Hằng năm, tổ chức rà soát lại các đối tượng (còn sót chưa đề nghị hoặc đến thời điểm đủ điều kiện) và làm thủ tục xét tặng Huy hiệu gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 01/9.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Tặng Bằng khen cho 10 Trưởng thôn có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, giai đoạn 2017 - 2018( 22/05/2019 11:02:29)

Tặng Bằng khen cho các cá nhân là người có uy tín có thành tích tiêu biểu góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, giai đoạn 2017 - 2018 ( 22/05/2019 11:01:16)

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở( 14/05/2019 08:38:25)

Thưởng vật chất bằng tiền cho các tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ ( 14/05/2019 08:38:05)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản( 13/05/2019 16:52:06)

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu từ năm 2016 đến năm 2018( 26/04/2019 14:19:56)

Tặng Bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục, từ năm 2017 đến năm 2018( 26/04/2019 14:18:52)

Thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”( 22/04/2019 16:30:11)

Thưởng vật chất bằng tiền cho cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động( 22/04/2019 16:29:22)

Xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông và xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ( 19/04/2019 15:48:45)

Sign In