Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 29 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND thưởng vật chất bằng tiền cho ông Hoàng Diệm, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với mức thưởng là 6.260.000 đồng (Sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật từ năm 2016 đến năm 2018.

Xem tiếp


Theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn là đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2018 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen.

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 08 doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 29 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, tập thể xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới và xã Hữu Thác, huyện Na Rì là 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em từ năm 2014 đến năm 2018 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác thu ngân sách nhà nước trước thời hạn năm 2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In