Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

(Cập nhật lúc: 14/06/2019 14:53:44 )

Ngày 06/6/2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 20/HĐTĐKT-VI về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Tại Văn bản, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; sự chuyển biến về nhận thức và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp trước yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị của Bộ Chính trị; sự phối hợp của Mặt trận và đoàn thể các cấp trong việc cổ vũ, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước;

2. Đánh giá kết quả đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua;

3. Đánh giá kết quả việc đổi mới trong công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến;

4. Kết quả đổi mới công tác khen thưởng trên các mặt: công tác quản lý nhà nước; kết quả và chất lượng khen thưởng; đánh giá, tổng hợp các hình thức khen thưởng từ sau khi có chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; đánh giá những chuyển biến và kết quả trong việc khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng cho tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã...

5. Về tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng;

6. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới và các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị nhằm sơ kết, đánh giá kết quả đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đánh giá kết quả việc đổi mới trong công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Các bộ, ngành, địa phương tiến hành đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và gửi báo cáo sơ kết về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 30/11/2019./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Thưởng vật chất bằng tiền cho cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động( 11/06/2019 10:30:44)

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại AMV 168( 31/05/2019 15:48:00)

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với ông Đào Tiến Đại( 31/05/2019 15:41:18)

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 06 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Kạn( 24/05/2019 15:41:42)

Tặng Bằng khen cho 15 người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong công tác ANTT và vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 - 2018( 23/05/2019 14:23:40)

Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ II (2014 - 2019)( 23/05/2019 14:18:29)

Ban hành Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”( 23/05/2019 14:17:24)

Tặng Bằng khen cho 10 Trưởng thôn có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, giai đoạn 2017 - 2018( 22/05/2019 11:02:29)

Tặng Bằng khen cho các cá nhân là người có uy tín có thành tích tiêu biểu góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, giai đoạn 2017 - 2018 ( 22/05/2019 11:01:16)

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở( 14/05/2019 08:38:25)

Sign In